-

Informacje

 

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

1. Chcemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Wiejar” Wiesław Ciapa z siedzibą w 42-125 Łobodno ,ul. Strażacka 3 , adres e-mail: wiejar@wiejar.pl tel.: 34 3195126, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalnosci Gospodarczej , posiadajaca NIP: 5741007601 I REGON:150152601.

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu m.in. :przygotowania , dokumentacji księgowej,a także w celach związanych z obowiązkami prawnymi ciążącymi na „WIEJAR”, m. in. podatkowymi, korespondencji tradycyjnej , korespondencji e-mail, kontaktów, jak również korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym stron internetowych oraz innych funkcjonalności udostępnianych przez firmę „Wiejar”, przetwarzane będą również w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących produktów.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom, zleceniobiorcom, podmiotom współpracującym, jak np. księgowa, a w razie potrzeby także uprawnionym organom; Odbiorcą Państwa danych osobowych będą zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi przewozowe, kurierskie i pocztowe, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz monitorujące wiarygodność płatniczą , podmioty prowadzące usługi bankowe, podmioty świadczące usługi mienia w firmie Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również : -Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (zakup/sprzedaż towarów) -Pracownicy firmy Wiejar, uczestniczący w realizacji zlecenia, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

4. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.

5. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. 8. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub e mail: wiejar@wiejar.pl.I Zamówienia


1. Kupujący przed złożeniem zamówienia, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zarejestrować się.
2. Zakupów można dokonywać całodobowo - 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu.
3. Po zamówieniu towaru, system wygeneruje e-maila zawierającego szczegółowe informacje i dalsze instrukcje postępowania.

 

II. Dostawa towaru


1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do 14 dni roboczych. Do czasu realizacji, należy doliczyć czas dostawy.
2. W przypadku artykułów niedostępnych w chwili zamówienia, Sklep skontaktuje się z Państwem, celem uzgodnienia najbliższego możliwego terminu dostawy towaru.

 

III. Koszt transportu i płatność


1. Koszty transportu - według opisu przy oferowanym produkcie.
2. Sposób płatności za zamówione artykuły: przedpłata na rachunek firmy, płatna przelewem, zawierająca kwotę określoną przez Państwa zamówienie.

 

IV. Towary i ich specyfikacje


1. Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie jest fabrycznie nowy.
2. Opisy oferowanych produktów są zgodne z opisami producentów lub dystrybutorów.

 

V. Gwarancja


1. W chwili odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeżeli paczka, dostarczona przez kuriera nosi znamiona uszkodzenia, mogące wskazywać na możliwość naruszenia towaru, prosimy o otworzenie w obecności kuriera. Jeżeli zawartość uległa uszkodzeniu, należy w obecności osoby doręczającej spisać protokół, który będzie podstawą do domagania się odszkodowania od firmy doręczającej. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, czy też niezgodności z opisem, należy skontaktować się z naszym sklepem niezwłocznie.
2. Na każdy towar udziela się gwarancji na warunkach producenta. Reklamacje z tytułu rękojmi, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Równolegle z przesyłką towaru, dostarczane są dowód zakupu oraz opieczętowana karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu - i stanowi podstawę do realizacji gwarancji.
4. W celu złożenia reklamacji należy:
- skontaktować się z nami a następnie dostarczyć reklamowany towar na swój koszt, na wskazany przez nas adres. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony, lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony do Państwa na nasz koszt.

 

VI. Zwrot towaru


1. Zwrot zakupu jest możliwy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami). Zwracany towar musi być jednak nie naruszony, nie uszkodzony i oryginalnie opakowany (bez znamion używania).
2. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opieczętowaną kartę gwarancyjną. Koszt transportu pokrywa zamawiający. Pieniądze są zwracane na podany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.

 

VII. Ochrona danych osobowych


1. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych spowoduje, iż nie będziemy mogli zrealizować zamówienia

 

2. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w celu obsługi ewentualnych reklamacji, w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz ewentualnie w innych celach informacyjnych ściśle zgodnych z polityką prywatności serwisu www.wiejar.pl

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do siedziby firmy

 

VIII. Postanowienia końcowe


1. Zastrzegamy sobie prawo do:
- wprowadzania nowych towarów i wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen i opisów
- zmian w cenniku przesyłek.
2. Oferta Sklepu jest ważna na terenie całej Polski.
3. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany nie wpływają na już realizowane zamówienia.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego na www.wiejar.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z braku znajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie zostaną rozpatrzone.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

- - - - - - - - - -